Croeso i Siop
Cyfenwau Cymru

Croeso i Siop Cyfenwau Cymru; cwmni Cymreig wedi ei sefydlu gyda‘r bwriad o ddathlu rhai o brif gyfenwau ag enwau Cymru. Syniad siop cyfenwau Cymru ydi rhoi gwybodaeth basic am 50 o gyfenwau mwyaf adnabyddus a phoblogaidd Cymru ar ffurf gwybodaeth a crysau t y gall unryw un wsigo gyda balchder, be bynnag ydi’ch enw :0)

Nid yw’r rhestr 50 uchaf yn restr ecsglwsif yn amlwg, gan fod nifer helaeth o gyfenwau i’w cael yng Nghymru; syniad y siop ydi canolbwyntio ar y 50 cyfenw mwyaf poblogaidd presennol fydd gobeithio o ddiddordeb i bawb.

Cliciwch ar y bocs All Categories o dan y botwm glas Shop islaw neu ar y botwm ‘A to Y’ uwchben i fynd i dudalen cyfenw o’ch dewis ag i gael mwy o wybodaeth am y bobol enwog sydd yn perchen ar gyfenw Cymreig…

 

Welcome to
the Welsh Surname shop

Welcome to the Welsh Surname Shop; a Welsh company established with the intention of celebrating the most well known surnames and names of Wales. The idea of the Welsh surname shop is to give basic information on the 50 currently most recognised and popular surnames of Wales which are available as t shirts that anyone can wear with delight and pride, whatever your name :0)

The top 50 list is obviously not an exclusive list, as Wales has a numerous number of surnames; in this case we have kept the list to the top 50 currently most popular.

Click on the All Categories box under the blue Shop button below or on the ‘A to Y’ button above to go a specific surname page of your choice,  including details of all the famous and infamous people with Welsh surnames…

Iath Gwaith

 
AmeriCymru.net Celtic Manor National Library of Wales Maes Awyr Caerdydd Visit Wales